کاغذ

تولید کاغذ شبه کرافت از بازیافت
عرض:150 تا 200 سانتیمتر
گراماژ:130 تا 200 گرم بر متر مربع

نمایش یک نتیجه