کاغذ بستر مرغداری

بمنظور مصرف بصورت بستر در مرغداریها در رولهای 100 تا 200 کیلویی

نمایش یک نتیجه